โทรศัพท์ +66 (0) 7546 6431
มือถือ +66 (0) 86 69 17279, 86 47 86775
อี-เมล thaismiletour@hotmail.com
  หน้าหลัก (home)  
  เกี่ยวกับเรา (about us)  
  ข้อมูลท่องเที่ยว (tourism info.)  
  ททท. (TAT.)  
  หนังสือเดินทาง (visa)  
  ติดต่อเรา (contact us)  
ล่องใต้เมืองคอน (Nakhon Si Thammarat) >> แหล่งท่องเที่ยว (Tourist Attractions)
บ้านคีรีวง Khiriwong Fuit Village (A slice of the
ตั้งอยู่ที่ ต.กำโลน อ.ลานสกา Kamlone Sub-district, Lansaka District

บ้านคีรีวง หมายถึง หมู่บ้านซึ่งอยู่ภายในวงล้อมของภูเขา เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง ตำบลกำโลน อันเป็นเส้นทางเดินขึ้นสู่ยอดเขาหลวง ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่สงบสังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลักคือการทำสวนผลไม้ผสม เรียกว่า “สวนสมรม” เช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ ชุมชนบ้านคีรีวง แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มได้แก่ กลุ่มมัดย้อม กลุ่มสมุนไพร กลุ่มจักสานกะลามะพร้าว กลุ่มแปรรูปน้ำผลไม้ กลุ่มไวน์ และกลุ่มทุเรียนกวน ซึ่งแต่กลุ่มจะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวก็มักจะซื้อเป็นของฝากกันอยู่เสมอ สินค้าราคาไม่แพงและมีคุณภาพ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2531 ได้เกิดมหาอุทกธรณีภัย หมู่บ้านถูกน้ำพัดหายไปนับ 100 หลัง ซึ่งวัดและชาวคีรีวงได้รักษาพระอุโบสถและบ้านที่ประสบภัยไว้เป็นอนุสรณ์สถานชุมชนคีรีวงได้เป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Thailand Tourism Awards) ประจำปี 2541 ประเภทเมืองและชุมชน เนื่องจากเป็นชุมชน ที่มีวิถีชีวิตแบบชาวสวนอยู่กับธรรมชาติ และได้พัฒนาการบริการนักท่องเที่ยวขึ้นมาเป็น ธุรกิจใหม่ของชุมชน ประกอบด้วยการนำทางเดินป่า ลูกหาบ การจัดที่พักแบบโฮมสเตย์ โดยการจัดตั้งชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นองค์กรกลางของชาวชุมชนจัดแบ่งหน้าที่ ไปยังกลุ่มต่าง ๆ ให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างทั่วถึง มีการพักแบบโฮมสเตย์ แต่สำหรับผู้ที่ต้องการจะเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตชาวคีรีวง จะเสียค่านำเที่ยว ใช้เวลา 3 วัน 2 คืน นักท่องเที่ยวจะเข้าไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชุมชนคีรีวงได้ตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูกาลผลไม้ออกชุกเดือน กรกฎาคม-กันยายน สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ อบต.กำโลน โทร. 075-533111-2 การเดินทางไปบ้านคีรีวง จากอำเภอเมือง ตามทางหลวงหมายเลข 4016 จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4015 บริเวณกิโลเมตรที่ 9 เลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านคีรีวง เข้าไป 9 กิโลเมตร หรือขึ้นรถสองแถวจากตลาดยาว ในอำเภอเมือง มีรถออก ตั้งแต่ เวลา 07.00-16.00 น.

จุดเด่น

1.      ทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้ และสายน้ำ

2.      พักในที่พักแบบโฮมสเตย์

3.      ชิมอาหารพื้นบ้าน

4.      ในฤดูผลไม้ จะได้อร่อยกับผลไม้นานาพันธุ์ ผลผลิตของคีรีวง ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ชาวคีรีวงมีอาชีพหลัก คือการเพาะปลูกผลไม้

5.      ดูเรือไม้ของเก่า เป็นเรือที่ขุดขึ้นจากซุงทั้งต้น มีชื่อเรียกกันมาแต่เดิมว่า เรือเหนือ ชาวคีรีวงในอดีตใช้เรือนี้บรรทุกผลไม้ เพื่อนำไปแลกอาหารและของจำเป็นต่างๆจากผู้คนซึ่งอยู่ในที่ราบ

6.      ในช่วงเดือนเมษายนถึงกันยายน ถ้าสนใจจะขึ้นเขาและเดินป่า ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เหมาะสม ชุมชนคีรีวงมีผู้นำทางและลูกหาบให้นักท่องเที่ยวเสมอ

7.      ดูและถ่ายรูปสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นอนุสรณ์แห่งอุทกภัย พ.ศ. 2518 และ พ.ศ. 2531

8.      ถ่ายรูปกับภูมิสัญลักษณ์ รูปสายน้ำแห่งวิถีชีวิต

ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP พร้อมกับชมจุดสาธิตสิ่งต่างๆ ความพิเศษของคีรีวงก็คือ เป็นแหล่งที่มีการทำสินค้า OTOP หลายประเภท ผลิตภัณฑ์คีรีวงที่ได้รับเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว ได้แก่ ผ้ามัดย้อม สีธรรมชาติ

 

Ban Khiriwong, this charming village is nestled at the foot of the mountains by a rocky stream and is the departure point for the ascent of Khao Luang Mountain. The village is surrounded by fruit orchards and there are some pleasant hikes around the village and also some waterfalls within walking distance.

Khao Luang rises up from little over sea-level at Khiriwong to 1,835m, making it a spectacular sight. The peak is often covered in clouds. This was one of the last hideouts of the CPT guerrillas and it is hard to believe that only 15 years ago, this was the scene of fierce fighting. The Thai government forces pounded the CPT tunnel systems on the peak with fighter bombers, to no avail until the guerrillas finally gave up of there own accord following an amnesty offer.

It takes at least two days to hike to the peak and back and you will definitely need a guide. Prices for guides and porters are negotiable. Expect to pay a minimum of 300B per day for each service. English speaking guides are difficult to find. The hiking is fairly tough, but the scenery is stunning. Pack some warm clothing because it can get cool in the evenings.

A good place to try to organise a trek and an interesting spot to stay is at Mr Nui's house on the edge of the village by the river. Mr Nui has four basic bamboo huts for 120B per night and will provide breakfast and dinner if desired. Washing is done in the river. Mr Nui is a very friendly guy and organises Khiriwong's Nascent Ecotourism Project, but unfortunately he does not speak English. Fortunately, his son Art speaks English so there should be no problems communicating. Ask in the village for Mr Nui and someone will point out his house. His house is 1km out of the village and it can be reached by motorbike taxi. The TAT office in Nakhon Si Thammarat can help to sort things out with Mr. Nui if you want to spend the night.

 How to get there : Asongthaew (local mini bus) leaves Yao Rd (07:00 - 16:00) in Nakhon Si Thammarat. Take Route 4016 and at the 9km marker turn left onto Route 4015. Go past Amphoe Lan Saka and turn right at Ban Khiriwong. Continue straight for 9km until reaching the Ban Khiriwong Community Centre. Contact the centre at (075) 53 3113 for more information.

วัดเขาขุนพนม Khao Khun Phanom Temple
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

                   พิกัด GPS : 8.5438300 N / 99.8435200 E

วัดเขาขุนพนม มีตำนานท้องถิ่นเล่าขานว่า วัดเขาขุนพนมนี้ เป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จมาประทับ และจำพรรษาในฐานะพระภิกษุ หลังจากสิ้นรัชกาลกรุงธนบุรี เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2325 จนกระทั่งเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 2328 โดยที่ไม่ได้ทรงถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ ตามพระราชพงศาวดาร แต่ได้ทรงสับเปลี่ยนพระองค์กับทหารคนสนิทหรือพระญาติ ที่มีรูปพรรณใกล้เคียงกัน

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม

เขาขุนพนมมีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนลูกโดดเตี้ย ๆ มีต้นไม้ปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่น บนภูเขามีถ้ำหินปูน ที่มีโพรงหินงอกหินย้อน ลักษณะของภูเขาวางตัวอยู่ในแถบเหนือ-ใต้ มีความยาวประมาณ 750 เมตร กว้างตามแนวทางทิศตะวันออก-ตะวันตก ประมาณ 500 เมตร สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 43 เมตร ส่วนยอดเขาสูง จากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 165 เมตร ทางทิศใต้ของภูเขาเป็นทางลาดชัน ทางทิศเหนือเป็นไหล่เขา ทางทิศตะวันตกเป็นสวนมังคุดและสวนยางพารา ทางทิศตะวันตกเป็นโรงเรียนและวัดเขาขุนพนม เขาขุนพนมมีจุดเด่นอยู่ที่วัดเขาขุนพนมซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขาขุนพนม ประวัติ

การก่อสร้างไม่ปรากฏ แต่หลักฐานประเภทโบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง ๆ สามารถบ่งนี้ได้ว่า วัดเขาขุนพนมน่าจะสร้างขึ้นในตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

Wat Khao Khun Phanom is located in Moo 3, Tambon Ban Ko. From the city, use Highway No. 4016 to the 21-km marker, past Phrom Lok market, then take a right-hand road for 2.5 kilometres. Wat Khao Khun Phanom is a temple of historical and archaeological importance.

The temple has a cave lined with a brick wall and marked with heart-shaped stones marking the limits of the temple similar to those along the city wall. The front wall has plaster designs decorated with Chinese porcelain. In the cave are about 30 bronze Buddha images and a bronze Buddha's footprint. Several smaller connecting caves branch out from the main cave like an elaborate fortress maze.

Many believe this is where King Taksin the Great used to stay. Others say it was the rest stop of Princess Kesini, daughter of Chao Nara Suriyawong, the lord of Nakhon Si Thammarat during 1769-1776.

Thai Smile Tour and Travel Ltd., Part. Tour Operator License No. 41/00353
12 Pratupho Rd., Nai-Muang, Muang, Nakhon Si Thammarat 80000
 
Tel./Fax: +66 (0) 7546 6431, Mobile: +66 (0) 86 69 17279, 86 47 86775, Email: thaismiletour@hotmail.com